Home

Hulp bij beleid & kwaliteit in het onderwijs

Wat kan je van mij verwachten?
Wel: duidelijk advies vertaald naar een overzichtelijke projectmatige aanpak volgens (o.a.) het PDCA-model. Geen: lange adviesrapporten.

Daarnaast kan ik, als ervaren projectleider, de coördinatie van werkgroepen, de evaluatie van het bestaande onderwijs- en kwaliteitsbeleid en de borging volledig uit handen nemen. Ook ondersteun ik onderwijsorganisaties bij kennisdeling en professionalisering.

Tevens ondersteun ik organisaties bij de verwerking en verantwoording van de Corona-gelden en het Nationaal Programma Onderwijs (Slob-gelden).

Marko heeft een goede kijk op zaken die liggen op het raakvlak tussen het uitvoeren van onderwijs en het maken van beleid. Hij kan abstractere beleidsbegrippen omtrent bijvoorbeeld kwaliteitszorg vertalen naar heldere opdrachten en doelen voor docenten.

Bestuurder @Gewoon Speciaal Onderwijs

Marko Röttger – +31 6 51 69 41 53 – debaardonderwijs@gmail.com